Cookies


Vissa plug-In på vår sida använder sig av Cookies för att förbättra er upplevelse av sidan. Vi sparar inte dessa cookies/data och använder inte dem inte till något.

GDPR


Så här hanterar vi dina uppgifter & vilken information hanterar vi?
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi hantera information om dig. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar och som vi samlar in. Därför skyddar vi den information som du ger oss, samt följer de lagar och regler som finns för att även skydda din integritet. Vi samlar bara in och hanterar den informationen som krävs för att vi ska kunna ingå och fullfölja vårt avtal med dig, eller för att vi ska kunna förbättra vår information samt tjänster till dig. Vi säljer aldrig vidare uppgifterna till tredje part, vi kan dock på kundens förfrågan ge vidare uppgifter till tredje part för att kunna tillgodose kundens önskemål. Vissa uppgifter ger vi vidare i tredje part för att kunna hålla vår del i avtalet.

Information som du ger till oss:
När du kontaktar oss på vår hemsida, via e-post eller via telefon, eller när du interagerar på våra sociala medier ger du oss information om dig själv och ditt företag. Det kan handla om:
- Person- och kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll eller din arbetsplats.
- Betalningsinformation såsom fakturaadress eller referensperson.
<br />Information som vi samlar in om dig:<br />När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:
- Finansiell information
- Kreditvärdighet.
- Telefonnummer
- Personuppgifter, namn, mailadress, legitimation, företag, adress.
Vilken av ovanstående information vi samlar in beror på situation, vi samlar inte alltid in all information. Personnummer behandlas bara i tjänster som kräver legitimerad identitet, såsom vid kvittens av nyckelkort samt avtalssignering. Just för att vi ska kunna styrka att det är rätt person som hämtar ut nyckelkort. <br />
Vad gör vi med informationen?
Vi använder dina personuppgifter enbart för att kunna erbjuda er våra tjänster, samt för att kunna erbjuda er den bästa möjliga servicen. Här nedan kan du se vilka uppgifter vi hanterar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. När du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller telefon hanterar vi personuppgifter i form av namn, företag, e-post samt telefonnummer. Om du uppger andra uppgifter utöver detta kan det innebära att vi hanterar dem med Som kund hos oss hanterar vi personuppgifter såsom namn, mailadress, företag, telefon nummer. Vi tar alltid en kopia på legitimation när en nyckel ska kvitteras ut, detta gör vi för att kunna säkerställa att det är rätt person som kvitterar ut nyckelkort, så att inga obehöriga får tillträde till kontorsrummet. Informationen vi samlar in använder vi även i olika situationer, till exempel vårt nyhetsbrev, kundregister, nyckelkortskvittenser. Vi kan också hantera dina personuppgifter i form av bild, film eller ljudupptagning där du är identifierbar i något av dessa format. Vi begär alltid ett skriftligt samtycke vid dessa former av personuppgifter. Om du är med på bild, film eller ljudupptagning är det för att du har gett oss ditt samtycke.
Kommer vi att dela vidare din information? Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan tillåtelse. Vi kan behöva dela din information med leverantörer och underleverantörer för att kunna utföra vårt arbete. Vi kan även behöva dela din information med myndigheter om vi måste göra det, på grund av företagets intressen eller om vi måste göra det enligt lag. Vi gör det bara när vi måste och vidtar då alla rimliga åtgärder för att din information hanteras säkert även av tredje part.
Så länge du är kund hos oss kommer vi att hantera denna information. Den kommer att lagras 12 månader efter utflytt, därefter raderas. Du kan alltid begära att få se informationen vi tillhandahåller samt begära att det ska raderas.
Har du några frågor angående våran dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på: reception@kungsholmenskontorshotell.se eller info@kungsholmenkontorshotell.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.